2017-2018 Kış Koleksiyonu | Ne Alırsan 1 TL!
Üyelik Sözleşmemiz

1. İşbu Üyelik Sözleşmesi Kerem Keçeci (Bundan böyle Yüzlerceçeşit.com olarak anılacaktır) tarafından, www.yüzlerceçeşit.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2. Yüzlerceçeşit.com, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3. www.yuzlercecesit.com web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.

4. Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri dilediği zaman sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı YÜZLERCEÇEŞİT.COM kesinlikle sorumlu değildir. YÜZLERCEÇEŞİT.COM üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır.

5. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

6. YÜZLERCEÇEŞİT.COM, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.yuzlercecesit.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

7. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan YÜZLERCEÇEŞİT.COM sorumlu değildir. YÜZLERCEÇEŞİT.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. YÜZLERCEÇEŞİT.COM, internet sitesine girilmesi ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

9. Üye, www.yuzlercecesit.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.yuzlercecesit.com’un kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

10. YÜZLERCEÇEŞİT.COM, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe YÜZLERCEÇEŞİT.COM 'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

11. Üye, www.yuzlercecesit.com'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, YÜZLERCEÇEŞİT.COM'un tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

12. İnternet sitesinde üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yüzlerceçeşit.com’a elektronik posta ile bilgilendirme yoluyla yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir. YÜZLERCEÇEŞİT.COM'un kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

13. Üye, tüm hakları YÜZLERCEÇEŞİT.COM'a ait olan ve www.yuzlercecesit.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

14. YÜZLERCEÇEŞİT.COM, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

15. www.yuzlercecesit.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. YÜZLERCECESİT.COM ’un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.yuzlercecesit.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

16. www.yuzlercecesit.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

17. www.yuzlercecesit.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
www.yuzlercecesit.com’un satışları stokları ile sınırlıdır. www.yuzlercecesit.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

18. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka www.yuzlercecesit.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

19. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

20. www.yuzlercecesit.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.yuzlercecesit.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.yuzlercecesit.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

21. www.yuzlercecesit.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.yuzlercecesit.com sorumlu değildir.

22. YÜZLERCECESİT.COM ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.yuzlercecesit.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

23. Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda YÜZLERCECESİT.COM'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

24. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

25. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.yuzlercecesit.com sunucusunda tutulmamaktadır.

26. YÜZLERCEÇEŞİT.COM dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

27. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

28. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

29. YÜZLERCEÇEŞİT.COM’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.